Προγράμματα ΕΣΠΑ 2018

 

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και ανάπτυξης δύο Προγράμματα, αντικείμενο των οποίων ανάμεσα στα άλλα είναι η προμήθεια εξοπλισμού για  πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα προγράμματα αυτά θα ενισχύσουν τις δικαιούχες επιχειρήσεις είτε να κάνουν τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα, είτε να αναβαθμιστούν περισσότερο.

Ψηφιακό Βήμα

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 – 17/9/2018

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ψηφιακό Άλμα

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 55.000 ευρώ που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή / και την ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 – 17/9/2018

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συνεργάτης της Atlas Digital μπορεί να αναλάβει και να σας βοηθήσει στον σχεδιασμό και την υποβολή της αίτησής σας. Αν επιθυμείτε να κάνετε μια επικοινωνία μαζί του, αποστείλατε email στο marketing@atlasdigital.gr με θέμα: «Προγράμματα ΕΣΠΑ»