Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και την πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων από 6/2/2019  μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
  • να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

> Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 400.000.000,00€

> Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ, ενώ η επιδότηση είναι από 50% έως 65%. 

> Ανάμεσα στις επιλέξιμες δαπάνες είναι και οι δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Συνεργάτης της Atlas Digital μπορεί να αναλάβει και να σας βοηθήσει στο σχεδιασμό και την υποβολή της αίτησής σας. Αν επιθυμείτε να κάνετε μια επικοινωνία μαζί του, αποστείλατε email στο marketing@atlasdigital.gr με θέμα: «Προγράμματα ΕΣΠΑ».