Ολοκληρωμένες Λύσεις Μilling

ΠΑΚΕΤΟ Νο1banner_1ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Η/Υ Dental • 3D Scanner Identica Hybrid  • CAD Software ExocadRoland Milling Machine DWX-4W  • CAM Software Millbox DWX-4W

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η/Υ Dental: • CPU INTEL Core i7-6700  RAM: 16GB  DDR3  Hard Disk 1:1 TB  Hard Disk 2 :240 GB  VGA Card ASUS  GT 730  DVD-ROM/DVD-RW  Microsoft Windows Pro 7 64-bit  Keyboard + Mouse  Monitor Dell 21,5”

Ενδείκνυται για: Στεφάνες, Γέφυρες, Ένθετα, Επένθετα, Όψεις
Υλικά: Glass, Ceramics, Composite Resin

ΠΑΚΕΤΟ Νο 2banner_2ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Η/Υ Dental • 3D Scanner Identica Blue • CAD Software Exocad • Roland Milling Machine DWX-51D • CAM Software SUM 3D • Φίλτρο Bofa Dental

Στο πακέτο περιλαμβάνονται και δύο (2)  Powertools για Zirconia 1mm + 2 mm (διάρκεια ζωής: 600-1000 στεφάνες  και αξίας 300 euro)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η/Υ Dental: • CPU INTEL Core i7-6700  RAM: 16GB  DDR3  Hard Disk 1:1 TB  Hard Disk 2 :240 GB  VGA Card ASUS  GT 730  DVD-ROM/DVD-RW  Microsoft Windows Pro 7 64-bit  Keyboard + Mouse  Monitor Dell 21,5”

Ενδείκνυται για: Στεφάνες, Γέφυρες, Ένθετα, Επένθετα, Όψεις, Τηλεσκοπικές Εργασίες, Επιεμφυτευματικές εργασίες, Μερικές Οδοντοστοιχίες
Υλικά: Κερί – Ζιρκονία – PMMA – Compisite Resin – PEEK – Γύψος

ΠΑΚΕΤΟ Νο 3banner_3ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Η/Υ Dental • 3D Scanner Identica Hybrid • CAD Software Exocad • Roland Milling Machine DWX-51D • CAM Software SUM 3D • Φίλτρο Bofa Dental

Στο πακέτο περιλαμβάνονται και δύο (2) Powertools για Zirconia 1mm + 2 mm (διάρκεια ζωής: 600-1000 στεφάνες και αξίας 300 euro)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η/Υ Dental: • CPU INTEL Core i7-6700  RAM: 16GB  DDR3  Hard Disk 1:1 TB  Hard Disk 2 :240 GB  VGA Card ASUS  GT 730  DVD-ROM/DVD-RW  Microsoft Windows Pro 7 64-bit  Keyboard + Mouse  Monitor Dell 21,5″

Ενδείκνυται για: Στεφάνες, Γέφυρες, Ένθετα, Επένθετα, Όψεις, Τηλεσκοπικές Εργασίες, Επιεμφυτευματικές εργασίες, Μερικές Οδοντοστοιχίες
Υλικά: Κερί – Ζιρκονία – PMMA – Composite Resin – PEEK – Γύψος

Λύσεις Scanning & Design

ΠΑΚΕΤΟ Νο 1offers1ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Η/Υ Dental  •  3D Scanner Identica Light •  CAD Software Exocad

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η/Υ Dental: • CPU INTEL Core i7-6700  RAM: 16GB  DDR3  Hard Disk 1:1 TB  Hard Disk 2 :240 GB  VGA Card ASUS  GT 730  DVD-ROM/DVD-RW  Microsoft Windows Pro 7 64-bit  Keyboard + Mouse  Monitor Dell 21,5

Ενδείκνυται για: Στεφάνες, Γέφυρες, Ένθετα, Επένθετα, Όψεις, Τηλεσκοπικές Εργασίες,

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ 

ΠΑΚΕΤΟ Νο 2offers2ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Η/Υ Dental • 3D Scanner Identica Blue • CAD Software Exocad Standard + Implant Module

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η/Υ Dental: • CPU INTEL Core i7-6700  RAM: 16GB  DDR3  Hard Disk 1:1 TB  Hard Disk 2 :240 GB  VGA Card ASUS  GT 730  DVD-ROM/DVD-RW  Microsoft Windows Pro 7 64-bit  Keyboard + Mouse  Monitor Dell 21,5″

Ενδείκνυται για: Στεφάνες, Γέφυρες, Ένθετα, Επένθετα, Όψεις, Τηλεσκοπικές Εργασίες, Επιεμφυτευματικές εργασίες

ΠΑΚΕΤΟ Νο 3scan_3ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Η/Υ Dental • 3D Scanner Identica Hybrid • CAD Software Exocad Standard + Implant Module

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η/Υ Dental: • CPU INTEL Core i7-6700  RAM: 16GB  DDR3  Hard Disk 1:1 TB  Hard Disk 2 :240 GB  VGA Card ASUS  GT 730  DVD-ROM/DVD-RW  Microsoft Windows Pro 7 64-bit  Keyboard + Mouse  Monitor Dell 21,5″

Ενδείκνυται για: Στεφάνες, Γέφυρες, Ένθετα, Επένθετα, Όψεις, Τηλεσκοπικές Εργασίες, Επιεμφυτευματικές εργασίες

Επικοινωνήστε μαζί μας