Βιντεο

DWX-4

Αντικατάσταση του collet
Σύσφιξη Collet

DWX-4W

Αντικατάσταση φίλτρων Ψυκτικού Υγρού
Συντήρηση collet

DWX-42W

AK 1 χρήση του Abutment Kit
Αντικατάσταση φίλτρων ψυκτικού υγρού
Kαθημερινές λειτουργίες καθαρισμού
Αντικατάσταση ψυκτικού υγρού
Αντικατάσταση του Collet (τσοκ)
Διόρθωση του μηχανήματος (βαθμονόμηση)