Βίντεο Σελίδα 2

DWX-51D

Αντικατάσταση μονάδας άξονα spindle
Καθαρισμός μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
Αντικατάσταση του Collet (τσοκ)
Σύσφιξη του Collet (τσοκ)
Διόρθωση βαθμονόμηση του μηχανήματος
Φόρτωση εργαλείων φρεζαρίσματος

DWX 52D

Αντικατάσταση μονάδας άξονα spindle
Καθαρισμός μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
Αντικατάσταση του Collet (τσοκ)
Σύσφιξη του Collet (τσοκ)
Διόρθωση βαθμονόμηση του μηχανήματος
Φόρτωση εργαλείων φρεζαρίσματος