Βίντεο Σελίδα 3

DWX 52DC

Αντικατάσταση μονάδας άξονα spindle
Επισκόπηση αντάπτορα δίσκων 98 5 mm
Σύσφιξη του Collet (τσοκ)
Αντικατάσταση του Collet (τσοκ)
Μπλοκ τύπου ακίδων (pin)
Φόρτωση εργαλείων φρεζαρίσματος
Διόρθωση βαθμονόμηση του μηχανήματος
Καθαρισμός μετά την ολοκλήρωση της εργασίας

DWX 52DCi

CADK1 TR Χρήση του αποκλειστικού Tray2
Διόρθωση βαθμονόμηση του μηχανήματος
Μπλοκ τύπου ακίδων (pin)
Αντικατάσταση του Collet (τσοκ)
Επισκόπηση αντάπτορα δίσκων 98 5 mm
Σύσφιξη του Collet τσόκ
Αντικατάσταση μονάδας άξονα (spindle)
Καθαρισμός μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
Φόρτωση εργαλείων φρεζαρίσματος