Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

2 months ago bessy Comments Off on Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως έως τα τέλη Οκτωβρίου και να ενεργοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Θα είναι ανοικτό έως την εξάντληση του προϋπολογισμού και όποιος πληροί τις προϋποθέσεις θα εντάσσεται αμέσως.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι της άμεσης αξιολόγησης, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις να αξιολογούνται με την υποβολή τους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να εντάσσονται άμεσα προς πληρωμή. Ο επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης θα μπορεί να γνωρίζει και τη βαθμολογία του.

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους.

Ανάμεσα στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να έχει 2 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης το 2017 και να είναι κερδοφόρα. Περισσότερα στοιχεία θα ανακοινωθούν επίσημα έως το τέλος του Οκτωβρίου.

> Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 400.000.000,00€

> Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50%, ενώ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις το ποσοστό επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και το 75%.

> Ανάμεσα στις επιλέξιμες δαπάνες είναι και οι δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Τόσο από πλευράς προϋπολογισμού όσο και από πλευράς ύψους επιδότησης, το πρόγραμμα αποτελεί έως τώρα τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική δράση που ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Συνεργάτης της Atlas Digital μπορεί να αναλάβει και να σας βοηθήσει στον σχεδιασμό και την υποβολή της αίτησής σας. Αν επιθυμείτε να κάνετε μια επικοινωνία μαζί του, αποστείλατε email στο marketing@atlasdigital.gr με θέμα: «Προγράμματα ΕΣΠΑ».